Βιβλιοπαρουσίαση “Χημικά Λιπάσματα” – Επαναστατικός Λαικός αγώνας