[ΑΘΗΝΑ] Παρασκευή 1/4 Bar οικονομικής ενίσχυσης του Ταμείου Αλληλεγγύης Φυλακισμένων και Διωκόμενων Αγωνιστ(ρι)ών στον πεζόδρομο της Μεσολογγίου

Bar οικονομικής ενίσχυσης του Ταμείου Αλληλεγγύης Φυλακισμένων και Διωκόμενων Αγωνιστ(ρι)ών

Στον Πεζόδρομο της Μεσολογγίου
Σάββατο 2/4
Από τις 21.00

Στηρίζουμε τους/τις φυλακισμένους/ες και διωκόμενους/ες αγωνιστές/ριες ηθικά-πολιτικά-

υλικά See less