[ENG + GR ]Call for International Week of Solidarity with Anarchist Prisoners 2022 | Κάλεσμα για Διεθνή Εβδομάδα Αλληλεγγύης στους Αναρχικούς Κρατούμενους // 23 – 30 August

Το γεγονός ότι ο καπιταλισμός δεν εστιάζει στις ανάγκες μας αλλά στο κέρδος, αποδεικνύεται με όλη του τη βιαιότητα σε περιόδους κλιματικής κρίσης, πανδημίας του Covid-19 και κατάρρευσης των κοινωνικοοικονομικών συστημάτων σε όλο τον κόσμο. Αυτοί που επωφελούνται από τον καπιταλισμό πλουτίζουν μέσα από περιόδους καταστροφών. Αλλά με τις συνεχιζόμενες κρίσεις βιώνουμε επίσης μια νέα εποχή εξεγέρσεων από τα κάτω.

Η αντίσταση στον πόλεμο στην Ουκρανία, οι διαμαρτυρίες στο Σουδάν κατά της στρατιωτικής κυριαρχίας ή η κοινωνική εξέγερση στη Χιλή είναι μερικά παραδείγματα που όχι μόνο μας δείχνουν τις δυνατότητες οργάνωσης και συλλογικού αγώνα. Επισημαίνουν επίσης πόσο σημαντικό είναι για τα κοινωνικά κινήματα να μαθαίνουν το ένα από το άλλο και να αλληλοϋποστηρίζονται σε αυτούς τους καιρούς. Όχι μόνο έξω από τα τείχη αλλά και πίσω από αυτά.

Από το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19, έχουμε δει σκληρούς αγώνες ενάντια στη φυλάκιση, υπενθυμίζοντάς μας ότι οι έγκλειστοι είναι αυτοί που πλήττονται περισσότερο όταν όλα καταρρέουν. Οι αποδράσεις από τις φυλακές της Βραζιλίας και της Ιταλίας, οι φυλακισμένοι που έβαλαν φωτιά σε μια φυλακή στην Ταϊλάνδη και οι συνεχιζόμενες απεργίες πείνας όπως αυτές που βλέπουμε στην Ελλάδα ή στα πολωνικά στρατόπεδα κράτησης προσφύγων είναι παραδείγματα του θάρρους που δείχνουν οι άνθρωποι στις φυλακές για να σπάσουν τα τείχη.

Σε όλους αυτούς τους αγώνες, οι αναρχικές ιδέες και αξίες αποτελούν το καύσιμο για τη συλλογική αντίσταση. Όπως είναι αναμενόμενο, η καταστολή κατά των αναρχικών αυξάνεται και η αλληλεγγύη χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. Το καπιταλιστικό σύστημα κυριαρχίας μπορεί να λειτουργήσει λόγω της συνεχιζόμενης απομόνωσης μεταξύ των ανθρώπων, του ατελείωτου ανταγωνισμού και της παράβλεψης των πραγματικών μας αναγκών και επιθυμιών. Χρειαζόμαστε αλληλεγγύη μέσα στις φιλίες μας, στη δουλειά, στη γειτονιά, στις κοινότητές μας. Αυτοί που βρίσκονται έξω και αυτοί που βρίσκονται μέσα στους τοίχους τους.

Ας αποδράσουμε μαζί! Για αυτό καλούμε άλλη μια φορά για τη Διεθνή Εβδομάδα Αλληλεγγύης με τους Αναρχικούς Κρατούμενους. Πραγματοποιήστε κάποιες δράσεις αλληλεγγύης! Γράψτε επιστολές, οργανώστε ομιλίες ή προβολές ταινιών, κάντε τους συντρόφους μας ορατούς στους δρόμους με μια ρίψη πανό ή ένα γκράφιτι και αφήστε τους να δείξουν ότι βρίσκονται στις καρδιές μας και ότι αγωνιζόμαστε μαζί.

Ας θυμηθούμε εκείνους που αγωνίστηκαν ενάντια σε αυτή την αδικία και πλήρωσαν με τη ζωή τους.
Κανείς δεν είναι ελεύθερος, μέχρι όλοι να είναι ελεύθεροι!

The fact that capitalism does not focus on our needs but on profit, is demonstrated with all its brutality in times of climate crisis, the Covid-19 pandemic and the collapse of socioeconomic systems all around the world. Those who profit from capitalism enrich themselves through times of disaster. But with ongoing crises we are also experiencing a new era of uprisings from below.

Resistance to the war in Ukraine, Sudanese protests against military rule or the social revolt in Chile are some examples that not only show us the possibilities of organizing and collective struggle. They also highlight how important it is for social movements to learn from each other and support each other in these times. Not only outside the walls but also behind them.

Since the outbreak of the Covid-19 pandemic, we’ve seen fierce struggles against imprisonment, reminding us that incarcerated people are the ones most affected when everything goes down. Breakouts from Brazilian and Italian prisons, people in jail setting fire to a prison in Thailand and ongoing hunger strikes like those we see in Greece or in polish refugee detention camps are examples of the courage people in prisons are showing to smash the walls.

In all of these struggles, anarchist ideas and values are the fuel for collective resistance. Unsurprisingly the repression against anarchists is increasing and solidarity is needed more than ever. The capitalist system of domination can function because of the continued isolation between people, endless competition, and overlook our real needs and desires. We need solidarity within our friendships, at work, in the neighborhood, in our communities. Those outside and those inside their walls.

Let’s break out together! That is why we are calling again for International Week of Solidarity with Anarchist Prisoners. Do some action of solidarity! Write letters, organize speeches or film screening, make our comrades visible on the streets with a banner drop or a graffiti and let them show that they are in our hearts and that we are fighting together.

Let’s remember those who fought against this injustice and payed with their lives.
No one is free, till all are free!

https://solidarity.international/